Biuro ds. BHP s.c.

Joanna Stopyra 

Bogdan Stopyra

ul. Strażacka 12 H

57-500 Bystrzyca Kłodzka

kom. 605 038 098

tel./fax (074) 644 14 99

bhpbiuro@bhpbiuro.pl

 

Skontaktuj się z nami poprzez nasz 

formularz kontaktowy

 

OFERTA

 

Świadczymy pełen zakres usług dla firm w dziedzinie BHP i P.poż., w tym:

 • szkolenia wstępne,

 • prowadzenie dokumentacji,

 • wykonywanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,

 • prowadzenie kontroli BHP i P.poż. oraz sporządzanie harmonogramu działań naprawczych,

 • reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontroli,

 • sporządzanie instrukcji BHP, pierwszej pomocy, regulaminów pracy, zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej,

 • prowadzenie dokumentacji związanej z BHP i P.poż.,

 • sporządzanie raportów stanu BHP i P.poż.

Oferujemy również doradztwo, w wyżej wymienionych dziedzinach, jak i w sprawach:

 • ochrony środowiska, w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz związanymi z tym wymaganiami prawnymi, pozwoleniami, decyzjami oraz realizacją zleceń Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i odwołaniami,

 • prawa pracy w obszarze wymagań prawnych związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, wynagradzaniem i karaniem pracowników, regulaminów pracy, regulaminów świadczeń socjalnych, wymaganej dokumentacji pracowniczej,

 • tworzeniu dokumentacji systemów sanitarnych

Wszystkie dokumentacje tworzone są w oparciu o Dyrektywy Unii Europejskiej, dlatego oprócz spełniania obecnych polskich standardów, są one w pełni kompatybilne z wymogami unijnymi.

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !

 

Copyright 2006 © Biuro BHP s.c. Joanna Stopyra, Bogdan Stopyra

bhpbiuro@bhpbiuro.pl