close
loading

facebook twiter youtube

Kompleksowa obsługa z zakresu BHP i PPOŻ

TELEFON: 605 038 098

 

 

Świadczymy pełen zakres usług dla firm w dziedzinie BHP i P.poż., w tym:

 • szkolenia wstępne,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • wykonywanie i dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • prowadzenie kontroli BHP i P.poż. oraz sporządzanie harmonogramu działań naprawczych,
 • reprezentowanie firmy przed państwowymi instytucjami kontroli,
 • sporządzanie instrukcji BHP, pierwszej pomocy, regulaminów pracy, zasad przydziału odzieży roboczej i środków ochrony osobistej,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z BHP i P.poż.,
 • sporządzanie raportów stanu BHP i P.poż.

Oferujemy również doradztwo, w wyżej wymienionych dziedzinach, jak i w sprawach:

 • ochrony środowiska, w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz związanymi z tym wymaganiami prawnymi, pozwoleniami, decyzjami oraz realizacją zleceń Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i odwołaniami,
 • prawa pracy w obszarze wymagań prawnych związanych z zatrudnianiem, zwalnianiem, wynagradzaniem i karaniem pracowników, regulaminów pracy, regulaminów świadczeń socjalnych, wymaganej dokumentacji pracowniczej,
 • tworzeniu dokumentacji systemów sanitarnych

Wszystkie dokumentacje tworzone są w oparciu o Dyrektywy Unii Europejskiej, dlatego oprócz spełniania obecnych polskich standardów, są one w pełni kompatybilne z wymogami unijnymi

 g+ youtube mail    '

 

 

 

 

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Strażacka 12 H   57-500 Bystrzyca Kłozka

telefon

telefon:

74 644 14 99

mail

e-mail:

bhpbj@poczta.onet.pl